سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ

تسهیل در امر مدیریت و کنترل تردد در پارکینگ های عمومی و خصوصی به صورت هوشمند و نیز با استفاده از کاربر  …

مشاهده جزئیات

سامانه پلاک خوان سیار

ثبت متن پلاک در پایگاه داده ها، انجام عملیات گزارشگیری و جستجو با نرم افزار هوشمند  برپایه پردازش تصویر و استخراج متن پلاک …

مشاهده جزئیات

سامانه سرعت سنج

تسهیل در امر مدیریت و کنترل تردد در پارکینگ های عمومی و خصوصی به صورت هوشمند و نیز با استفاده از کاربر  …

مشاهده جزئیات

 

سامانه کنترل تردد خودرو

کنترل تردد خودرو های عبوری از  خیابانها ، جاده ها ، شهرک های صنعتی ، شهرک های مسکونی ، مجتمع های تجاری و مسکونی …

مشاهده جزئیات

سامانه پلاک خوان خودرو

ثبت متن پلاک در پایگاه داده ها، انجام عملیات گزارشگیری و جستجو با نرم افزار هوشمند  برپایه پردازش تصویر و استخراج متن پلاک …

مشاهده جزئیات

سامانه هدایت گر هوشمند پارکینگ

تسهیل در امر مدیریت و کنترل تردد در پارکینگ های عمومی و خصوصی به صورت هوشمند و نیز با استفاده از کاربر  …

مشاهده جزئیات

سامانه اسکنر کف خودرو

ثبت تصویر کف اتوموبیل، راننده و پلاک خودرو  در مبادی ورودی مراکز مهم مانند وزارت خانه ها، ورزشگاه ها و  …

مشاهده جزئیات

مجری و تولیدکننده سیستم های هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر و هوش مصنوعی