تماس با ما
تهران، میدان دوم صادقیه، ابتدای خیابان سازمان آب، خیابان کوهدشت، پلاک ۱۲ ، واحد های اول شرقی
واحد فروش
۰۹۱۹۹۳۵۰۰۵۳
۰۹۱۹۹۳۳۳۳۹۷

۰۲۱-۴۴۲۲۳۹۵۳
۰۲۱-۴۴۲۳۳۹۶۷
۰۲۱-۴۴۲۱۸۰۲۵
۰۲۱-۴۴۲۴۸۹۵۲
۰۲۱-۴۴۲۳۳۹۶۷
shpardazesh.ir@gmail.com