تصاویر دریافتی از پلاک خودروها به وسیله دوربین های پلاک خوان تنها قابل مشاهده هستند. با این تصاویر قابلیت جستجو و یا ذخیره سازی متن پلاک در دسترس نیست. از اینرو به یک نرم افزار هوشمند برای ثبت متن پلاک و امکاناتی نظیر  عملیات گزارشگیری ، جستجو و ویرایش نیازمند هستیم. این نرم افزار تصاویر دریافتی از دوربین ها را  پردازش کرده و متن پلاک را استخراج می نماید. رهپاد برای رفع این نیاز سامانه پلاک خوان خودرو خود را با دقت و سرعت بالا، آماده و روانه بازار نموده است.

نرم افزارهای  پلاک خوان سیستم های هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر هستند.  وظیفه آنها  شناسایی پلاک خودرو از روی تصاویر دریافتی از دوربین های ثبت پلاک می باشد. که ورودی این نرم افزار تصویر و خروجی آن متن پلاک می باشد.

مشخصات نرم افزار و سامانه پلاک خوان خودرو :

  • دقت بالای ۹۵% در شناسایی پلاک
  • دقت بالای ۹۸% در شناسایی اعداد و حرف پلاک
  • زمان پردازش و شناسایی پلاک در روز کمتر از ۱۲۰ میلی ثانیه و در شب کمتر از ۸۰ میلی ثانیه
  • توانایی شناسایی پلاک در روز و شب
  • شناسایی پلاک در سرعت های کمتر از ۱۸۰ کیلومتر در ساعت
  • قابلیت اتصال به دوربین های آنالوگ و IP
  • شناسایی پلاک های خصوصی ، عمومی و تاکسی ، دولتی
نرم افزار و سامانه پلاک خوان خودرو - سامانه پلاکخوان و کنترل تردد خودرو

یکی از کلیدی ترین مشخصات سامانه پلاک خوان خودرو رهپاد استفاده از بروزترین متدهای پردازش تصویر می باشد. که توانسته پلاک خوانی را با دقت بالایی ارائه دهد. این سامانه قابلیت خواندن انواع پلاک ها را دارا می باشد. از دیگر مشخصات سامانه پلاک خوان خودرو رهپاد دارا بودن سرعت پردازش بالا است. از این سامانه می توان  در معابر پر تردد جاده ای و بزرگراهی به خوبی بهره برد. بدلیل بالا بودن سرعت تردد خودروها و یا تعداد بالای خودروهای عبوری، سیستم پردازشگر باید بتواند بطور کاملا آنلاین، وضعیت حرکتی خودروهای عبوری را تشخیص داده و مکان پلاک را پیدا کند و آن را پردازش نماید.

از این سامانه در مقاصدی چون کنترل تردد خودرو ها در معابر شهری و جاده ای و همچنین به طور گسترده در مدیریت هوشمند پارکینگ ها مورد بهره برداری قرار می گیرد

پلاک خوان جاده ای

این نسخه از سیستم تشخیص پلاک و سامانه پلاک خوان جهت استفاده در جاده ها و معابری که خودروها دارای سرعت بالا هستند و همچنین از لحاظ حجم تردد دارای بار ترافیکی سنگینی هستند ، توصیه می گردد.

در واقع جهت پلاک خوانی و تشخیص پلاک در سرعت های بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت ، این نسخه از سامانه توصیه می شود . تجهیزات مربوط به این نسخه از سیستم تسخیص پلاک رهپاد شامل دوربین پلاک خوان جاده ای با لنز های با فاصله کانونی بین ۱۲ تا ۲۵ میلی متری و نرم افزار پلاک خوان جاده ای رهپاد می باشد. در برخی موارد جهت ثبت تصاویر به صورت رنگی ، یک یا چند پروژکتور مرئی نیز در محل تجهیزات نصب گردیده و فضا را برای تصویر برداری رنگی در شب روشن می نماید.

توسط این نسخه سیستم پلاک خوان  رهپاد می توانیم به ازای هر نسخه تا ۶ لاین را پوشش دهیم . در واقع نرم افزار این نسخه قابلیت پلاک خوانی تا سه لاین به ازای هر دوربین را دارا می باشد.

 

پلاک خوان ترافیکی

این نسخه از سامانه جهت بهره بردای در ورودی شهرها و همچنین مداخل درون شهری که سرعت خودروها در محدوده ترافیک شهری هستند آماده سازی شده است.

برای پلاک خوانی و تشخیص پلاک در سرعت های کمتر از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت ، این نسخه از سامانه توصیه می شود . تجهیزات مربوط به این نسخه از سیستم تسخیص پلاک رهپاد شامل دوربین پلاک خوان ترافیکی با لنز های با فاصله کانونی بین ۷ تا ۲۲ میلیمتری و همچنین نرم افزار پلاک خوان ترافیکی رهپاد می باشد.

 

پلاک خوان پارکینگی

این نسخه از سامانه جهت استفاده در ورودی پارکینگ ها  ( مجتمع های مسکونی ، سازمان ها و ادارات ، معابر کم تردد ) مورد استفاده قرار می گیرد .

در واقع جهت پلاک خوانی و تشخیص پلاک در سرعت های کمتر از ۴۰ کیلومتر بر ساعت ، این نسخه از سامانه توصیه می شود . تجهیزات مربوط به این نسخه از سیستم تسخیص پلاک رهپاد شامل دوربین پلاک خوان پارکینگی با لنز های با فاصله کانونی کمتر از ۱۲ میلیمتری و نرم افزار پلاک خوان پارکینگی رهپاد می باشد.

 

دوربین جاده ای در روز

دوربین جاده ای در روز

دوربین جاده ای در شب

دوربین ترافیکی در روز

دوربین ترافیکی در روز

دوربین ترافیکی در شب